Tarieven en vergoedingen

Tarieven mindfulness- en compassietrainingen

De kosten voor de training, inclusief introductiebijeenkomst en/of kennismakingsgesprek, werkboek en stiltemiddag  bedragen € 350,-
Het is mogelijk om in twee termijnen te betalen. Ook is, in overleg, reductie mogelijk bij minder financiële draagkracht..

Als je als partners samen een training volgt krijgt een van van de twee 50% korting.

Ook mensen die  al eens bij mij een training gevolgd hebben en ‘op herhaling’ komen, kunnen met 50% korting aan de training deelnemen.

Vergoeding Mindfulnesstraining

Sommige zorgverzekeraars vergoeden de mindfulnesstraining geheel of gedeeltelijk. Zie hieronder aan welke voorwaarden voldaan moet worden. Ik ben gecerticeerd (categorie 1) mindfulnesstrainer.

Ga direct naar de vergoedingen voor mindfulness per zorgverzekeraar

Bij een zorgverzekering met aanvullende dekking heb je bij sommige verzekeraars recht op vergoeding van de kosten die een mindfulness-training met zich meebrengt. Aan de vergoeding van een mindfulness-training kunnen, afhankelijk van de polisvoorwaarden die de zorgverzekeraar hanteert, één of meer eisen worden gesteld. Hieronder een kort overzicht van voorwaarden die gehanteerd kunnen worden:

  • Er is sprake van een behandeling, onderzoek, cursus of consult die medisch bedoeld is.
  • De therapeut/trainer is aangesloten bij een door de zorgverzekeraar erkende beroepsvereniging. Binnen het kader van mindfulness wordt slechts één beroepsvereniging erkend, namelijk de vereniging voor MBSR/MBCT/ Mindfulnesstrainers (VMBN).
  • De behandelaar is gecertificeerd lid (cat. 1) van de VMBN (let op: alleen van toepassing voor verzekeraars die vallen onder de koepel VGZ)
  • Deelnemers bij VVM-leden komen ook voor vergoeding in aanmerking (let op: geldt alleen voor verzekeraar De Amersfoortse)

Raadpleeg bij twijfel over de vergoeding je eigen zorgverzekeraar of maak een vergelijking met het overige aanbod.

De vergoedingen zijn bijgewerkt voor 2018.